Prisidėti gali kiekvienas: LRTA ir TPA prašo padėti teisėjų padėjėjams solidarizuotis

Teisėjo padėjėjo pareigybė įsteigta prieš devyniolika metų ir šiandien jos svarba kasdienėje teismo veikloje yra neabejotina. Teisėjų padėjėjai, naudodamiesi įstatymu suteikta teise burtis į organizacijas ar susivienijimus, prieš 18 metų įsteigė Teisėjų padėjėjų asociaciją (toliau – TPA), kuri šiuo metu naudojama kaip platforma ne tik būti išgirstiems, bet ir aktyviai prisidėti prie teismų sistemos tikslų įgyvendinimo. TPA valdyba, siekdama adekvataus teisėjų padėjėjų darbo užmokesčio, kuris siektų ne mažiau nei 60 procentų teisėjams mokamo darbo užmokesčio, orių darbo sąlygų, profesijos prestižo sugrąžinimo, nuosekliai kuria ir įgyvendina projektus, dalyvauja partnerių  veiklose, inicijuoja susitikimus su socialiniais partneriais ir teismų savivaldos atstovais. Vis tik tenka pripažinti, kad TPA svoris, dėl sąlyginai mažo narių skaičiaus ir bendro aktyvumo, yra nedidelis.

Siekiant užsibrėžtų tikslų, TPA galimybės atstovauti teisėjų padėjėjų interesus priklauso nuo jos narių skaičiaus ir aktyvumo. Šiuo metu TPA priklauso 187 nariai, tačiau, esamomis sąlygomis, pasiryžusių aktyviai veikti yra apie 20 asmenų. Pagrindinės, TPA Valdybai žinomos, mažo teisėjų padėjėjų aktyvumo priežastys: teismuose ne visada sudaromos palankios sąlygos vykti į kontaktinius mokymus ir (arba) palikti darbo vietos ne mokymosi, o TPA veiklos tikslams įgyvendinti, nėra galimybės TPA susirinkimus (ir nuotolinius) organizuoti darbo metu.

Atsižvelgdamos į nurodytą situaciją, Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos valdyba ir Teisėjų padėjėjų asociacijos valdyba prašo teisėjų pagalbos drąsinant ir skatinant teisėjų padėjėjus solidarizuotis, jungtis į Teisėjų padėjėjų asociaciją ir, esamomis galimybėmis, sudaryti sąlygas teisėjų padėjėjams dalyvauti ne tik TPA organizuojamose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, bet ir kitose TPA veiklose ir susitikimuose. 

Apie Artūras Skaparas
Panevėžio apygardos teismas