Apie mus

Teisėjų padėjėjų asociacija (TPA) įsteigta 2005 m. rugsėjo 10 d. Steigiamame susirinkime. 

TPA VALDYBA:
TPA PIRMININKĖ:
SIMONA BAREIKYTĖ (Vilniaus apygardos administracinis teismas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros doktorantė)

Simona: visada keliu klausimą kodėl ir netikiu atsitiktinumais. TPA vizija TPA nariams – tai vieta, kur teisėjo padėjėjas gali tobulėti ne tik kaip teisės profesionalas, bet ir kaip asmenybė. TPA vizija visuomenei – organizacija, aktyviai prisidedanti prie teisinio švietimo iniciatyvų ir teisinės sąmonės ugdymo.

TPA VALDYBOS NARIAI:
GABRIELĖ MONSTVILAITĖ (Vilniaus apygardos administracinis teismas)

Gabrielė: esu ne tik teisėjo padėjėja, bet ir mediatorė. Aktyviai prisidedu prie teismo veiklos organizuojant renginius, sutinkant svečius iš užsienio, o laisvalaikiu mokausi prancūzų kalbos.

GINTAUTAS KASPERAVIČIUS (Klaipėdos apylinkės teismas Klaipėdos miesto rūmai)

Gintautas: noriu prisidėti, kad TPA ir jos valdyba būtų veikianti, o TPA – gyva bendruomenė, atliepianti narių poreikius, nešanti vertę visuomenei.

SIMONA JAKAITĖ (Šiaulių apylinkės teismas Joniškio rūmai)

Simona: labai mėgstu aktyviai leisti laisvalaikį – sportuoju, vaikštau, bėgioju, važinėju dviračiu, šoku, keliauju.

JOMILĖ JUŠKAITĖ-VIZBARIENĖ (Panevėžio apylinkės teismas Panevėžio rūmai)

Jomilė: manau, kad stipri teisėjų padėjėjų bendruomenė – svarbiausia sąlyga TPA veiklos kokybei, teigiamiems pokyčiams ir stiprėjimui. Kaip sakė krepšininkas M. Jordanas, talentas padeda laimėti varžybas, o komandinis darbas – čempionatus. Tad kviečiu visus kartu stengtis išnaudoti TPA kaip platformą profesiniam tobulėjimui ir bendravimui teisėjų padėjėjams aktualiais klausimais.

IGNAS STANKEVIČIUS (Klaipėdos apygardos teismas)

Ignas: mano vizija TPA veikloje – vieninga asociacija, kuri gali sukurti vertę kiekvienam jos nariui – perspektyvūs, aktualūs mokymai, neformalus bendravimas bei tarpusavio ryšių stiprinimas. Esu tikras, kad TPA – tvirtais komandiniais ryšiais veikianti teisėjų padėjėjų bendruomenė, kuri pripažįsta ir aktyviai remia ambicingos ir šiuolaikiškos teisėjų padėjėjų bendruomenės stiprinimo idėją.

MIGLĖ KIRŠIENĖ (Kauno apylinkės teismas Kauno rūmai)

Miglė: niekada neatsisakau padėti, turiu tvirtą nuomonę visais klausimais, todėl aktyviai mokausi lankstumo 🙂

TPA VEIKLOS STRATEGIJA 2020

MISIJA – stiprinti Lietuvos bendrosios kompetencijos, administracinių teismų ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkų patarėjų, skyriaus pirmininkų patarėjų, teisėjų padėjėjų, teismo konsultantų bei teismų praktikos skyriaus darbuotojų (kartu – teisėjų padėjėjai) bendruomenę ir kelti teisėjų padėjėjų profesijos prestižą

VIZIJA – aktyviai veikianti teisėjų padėjėjus jungianti asociacija

TIKSLAS – suvienyti ir sustiprinti teisėjų padėjėjų bendruomenę

VEIKLOS KRYPTYS

  • Profesinio ir asmeninio tobulėjimo skatinimas
  • Neformalaus bendravimo skatinimas ir organizavimas
  • Prisidėjimas prie teisinio švietimo iniciatyvų

 

TPA REVIZIJOS KOMISIJA:
AUŠRA MONKIENĖ (Šiaulių apygardos teismas)
JURGA JASMONTIENĖ (Klaipėdos apygardos teismas)
LAURA KAČINSKIENĖ (Klaipėdos apygardos teismas)