Paremkite mus

Paremkite Teisėjų padėjėjų asociaciją

Lietuvos Respublikos gyventojas Teisėjų padėjėjų asociacijai, turinčiai teisę gauti paramą, gali skirti pajamų mokesčio dalį, pateikdamas vieną FR0512 formos 4 versiją. Šią prašymo formą reikia pateikti iki einamųjų metų gegužės mėn.            

Norėdami paremti TPA, užpildykite šią formą ir pateikite Valstybinei mokesčių inspekcijai. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymus galima teikti tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (https://deklaravimas.vmi.lt) savarankiškai arba atvykus į bet kurį VMI aptarnavimo padalinį. Popieriniai Prašymai, atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai, VMI nebepriimami.

Pažymėtina, kad jei gyventojas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas privalo mokesčių administratoriui pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, prašymas pervesti pajamų dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms (toliau – prašymas) nustatytu laiku turi būti pateikiamas kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija. Kitiems gyventojams kartu su prašymu teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją neprivaloma.

Iš anksto dėkojame už geranoriškumą ir supratimą!