Veiklos strategija

MISIJA
Stiprinti Lietuvos bendrosios kompetencijos, administracinių teismų ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkų patarėjų, skyriaus pirmininkų patarėjų, teisėjų padėjėjų, teismo konsultantų bei teismų praktikos skyriaus darbuotojų (kartu – teisėjų padėjėjai) bendruomenę ir kelti teisėjų padėjėjų profesijos prestižą

VIZIJA
Aktyviai veikianti teisėjų padėjėjus jungianti asociacija

TIKSLAS
Suvienyti ir sustiprinti teisėjų padėjėjų bendruomenę

VEIKLOS KRYPTYS

  • Profesinio ir asmeninio tobulėjimo skatinimas
  • Neformalaus bendravimo skatinimas ir organizavimas
  • Prisidėjimas prie teisinio švietimo iniciatyvų