Įvyko rudeninis kvalifikacijos kėlimo renginys

Spalio 9–10 d. Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centre (Molėtų r.) buvo organizuojami dviejų dienų mokymai Teisėjų padėjėjų asociacijos nariams. ⚖

👉 Pirmąją dieną mokymų dalyviai klausė mokymus tema „Bylų dėl prekybos žmonėmis nagrinėjimo aktualijos, problematika“, kuriuos vedė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Olegas Fedosiukas. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su aktualia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir šio nusikaltimo koncepcija – prekyba žmonėmis turi būti pripažįstami šiurkštūs žmogaus teisių pažeidimai, nederantys su civilizuotoje visuomenėje priimtomis taisyklėmis. Šis nusikaltimas negali būti subuitinamas, supaprastinamas. Mokymų dalyviams buvo akcentuotas šio nusikaltimo aukų specifiškumas – tai dėl įvairių aplinkybių pažeidžiami asmenys, kas nulemia ir tokio pobūdžio bylų tyrimo ir nagrinėjimo specifiką – tokio nusikaltimo aukos retai duoda nuoseklius parodymus, apie aukos asmenybę būtina surinkti kuo išsamesnę informaciją.

👉 Antrieji pirmosios dienos mokymai buvo tema „Administracinių nusižengimų teisena: bylų (skundų) nagrinėjimo procesiniai ypatumai“. Juos vedė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto partnerystės doc. Artūras Pažarskis. Mokymų metu buvo aptarta aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Daug dėmesio skirta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai ir teisiniam reguliavimui, susijusiam su patirtų proceso išlaidų atlyginimu (koks subjektas atlygina patirtas išlaidas, kai byla nutraukiama nustačius, kad nepadarytas administracinis nusižengimas, į kokias aplinkybes atsižvelgiama nustatant priteistinų išlaidų dydį).

👉 Antrąją dieną mokymų dalyviai klausė mokymus tema „Taikus ginčų sprendimas ir konfliktų valdymas procese“. Šiuos mokymus vedė psichoterapeutė mediatorė Donata Gogoleva. Mokymų metu dalyviai turėjo atlikti praktines užduotis, taip pat buvo supažindinti reakcijų į kilusį konfliktą rūšimis, kaip atpažinti sudėtingas asmenybes, kokie yra asmenybių sutrikimai bei į kokias grupes šie sutrikimai skirstomi.

🙏🗣 Dėkojame pranešėjams už pasidalintas žinias bei TPA nariams už aktyvų dalyvavimą ir diskusijas! 🤝

#rudeninis#kvalifikacijos#kėlimo#renginys#teisėjųpadėjėjai