Sušauktas nuotolinis Valdybos posėdis

2021-03-08 0

2021 m. kovo 5 d. vyko nuotolinis Valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė: Sekretoriaujančio rinkimai. TPA buveinės adreso keitimas. TPA narių sąrašo pristatymas. TPA narių apklausos ir Daugiau

1 2 3 31