Įvyko susitikimas su Rygos apygardos teismo teisėjo padėjėjais

🖊Teisėjų padėjėjų asociacijos pirmininko pavaduotojas Artūras Skaparas ir valdybos narys Karolis Juškevičius, pakviesti Lietuvos apeliacinio teismo, dalyvavo susitikime su Rygos apygardos teismo teisėjo padėjėjais.

⚖️Susitikimo metu TPA atstovai svečiams iš Latvijos pristatė Teisėjų padėjėjų asociaciją ir jos veiklą, supažindino su Lietuvos teismuose atliekamomis teisėjų padėjėjų funkcijomis ir teisėjų padėjėjams keliamais reikalavimais.

⤵️Įdomu tai, kad:

✅Latvijoje teisėjo padėjėjo pareigybė įsteigta panašiu metu kaip ir Lietuvoje (šio amžiaus I-ojo dešimtmečio pradžioje);

✅Teisėjo padėjėjo funkcijos Latvijoje per daugiau nei du dešimtmečius nekito, jos yra labai panašios į teisėjų padėjėjų funkcijas mūsų šalyje. Pagrindinis skirtumas – teisėjo padėjėjai Latvijoje dar yra atsakingi už teismo posėdžių sekretorių darbo kontrolę;

✅Latvijoje teisėjų padėjėjams yra keliami mažesni išsilavinimo reikalavimai – norint tapti teisėjo padėjėju užtenka įgyti vidurinį išsilavinimą;

✅Kaip ir Lietuvoje, taip ir Latvijoje, teisėjų padėjėjai neturi įgaliojimų priimti procesinius sprendimus bylose, tačiau diskusijų dėl tokių įgaliojimų suteikimo yra buvę;

✅Latvijoje neseniai buvo įsteigta visą teismo personalą vienijanti profsąjunga (narystės mokestis sudaro apie 1 proc. per mėnesį gaunamo atlyginimo);

✅Latvijoje teisėjų padėjėjai taip pat susiduria su nepakankamo finansavimo problema, kuri kaip ir Lietuvoje , tiesiogiai atsiliepia šios pareigybės prestižui.