Sušauktas nuotolinis Valdybos posėdis

2021 m. kovo 5 d. vyko nuotolinis Valdybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Sekretoriaujančio rinkimai.
  2. TPA buveinės adreso keitimas.
  3. TPA narių sąrašo pristatymas.
  4. TPA narių apklausos ir gautų TPA narių laiškų aptarimas.
  5. Artimiausių mokymų organizavimas.
  6. Tęsiamų projektų aptarimas.
  7. Diskusija dėl tarptautinio bendradarbiavimo.
  8. Dėl pasiruošimo visuotiniame narių susirinkime.