Sušauktas elektroninis Valdybos posėdis

2021 m. kovo 14 d. 16.02 val. Valdybos nariai vienbalsiai priėmė sprendimą pašalinti iš TPA 10 narių, kurie dėl įvairių priežasčių nustatyta tvarka nesumokėjo kasmetinio nario mokesčio.