Šaukiamas nuotolinis Visuotinis narių susirinkimas

Š. m. 2021 m. kovo 30 d. 9 val. vyks Visuotinis narių susirinkimas, kuris bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Teisėjų padėjėjų asociacijos nariai yra prašomi balsuoti iš anksto raštu visais šiais nuotolinio Visuotinio narių surinkimo darbotvarkės klausimais:

  1. Visuotiniam narių susirinkimui pirmininkaujančiojo ir sekretoriaujančiojo rinkimai.
  2. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių supažindinimas su TPA narių pasiskirstymu pagal regionus ir skaičiaus pokyčiu laikotarpiu nuo 2015 m. iki 2021 m. kovo 14 d.
  3. Valdybos narių ir Valdybos veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
  4. Veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas.
  6. Revizijos komisijos išvados dėl metinės finansinės veiklos tvirtinimas.
  7. Stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto pristatymas ir tvirtinimas.

Nesant Visuotinio narių susirinkimo kvorumui, pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. kovo 30 d. 10 val. nuotoliniu būdu.