Sušauktas nuotolinis Valdybos posėdis

2021 m. sausio 14 d. vyko nuotolinis Valdybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Teismų sistemos apdovanojimų komisijos nario kandidatūros siūlymo;
  2. Dėl buveinės adreso;
  3. Dėl vaizdo konferencijos programos;
  4. Dėl artimiausių mokymų temų, mokymų organizavimo;
  5. Dėl projekto „Teisėjo padėjėjo darbas: mitai ir realybė“ organizavimo;
  6. Dėl viešos diskusijos organizavimo;
  7. Kiti organizaciniai klausimai.