Sušauktas nuotolinis Valdybos posėdis

2020 m. gruodžio 4 d. įvyko nuotolinis Valdybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl darbų organizavimo (pažymėjimų registro administravimas, TPA narių sąrašo administravimas, socialinės medijos-komunikacija ir kt.).
 2. Dėl buveinės adreso.
 3. Dėl mokymų organizavimo, plano atnaujinimo.
 4. Dėl šventinių sveikinimų (ruošimas, siuntimas, adresatų sąrašas).
 5. Dėl naujo projekto su universitetais, kuriais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys įgyvendinimo.
 6. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Vilniaus universitetu.
 7. Dėl viešos diskusijos (renginio) organizavimo (tematika, formatas ir pan.).
 8. Dėl anketos apie teisėjų padėjėjų būseną.
 9. Dėl nario mokesčio padidinimo.
 10. Dėl prašymo įstoti formos tobulinimo.
 11. Lietuvos teismų dienos paminėjimas.
 12. Kiti organizaciniai klausimai.