Teisėjų padėjėjų asociacijai – 15 metų

Praėjusią savaitę įvyko teisėjų padėjėjų bendruomenei svarbus renginys – šventiniais mokymais bei diskusija paminėta Teisėjų padėjėjų asociacijos 15 metų įkūrimo sukaktis.

Pirmojoje renginio dalyje, pasveikinusi visus susirinkusius ir padėkojusi tiems, kurie atvyko, Teisėjų padėjėjų asociacijos pirmininkė Simona Bareikytė trumpai pristatė, ką Teisėjų padėjėjų asociacijai pavyko nuveikti per 15 metų laikotarpį, o tai ir realus prisidėjimas prie teisės aktų, reglamentuojančių teisėjų padėjėjų statusą ir veiklą, kūrimo ir keitimo, iniciatyvos tobulinant pretendentų į teisėjus teisinį reglamentavimą, pasisakymų aktualiais visuomeniniais klausimais publikavimas, prisidėjimas prie teisinio švietimo programų, teisėjų padėjėjų kvalifikacijos kėlimas, profesinės bendrystės jausmo kūrimas, organizuojant sportines šventes ir renginius.

Po Teisėjų padėjėjų asociacijos veiklos pristatymo Teisėjų padėjėjų asociacijai sveikinimus skyrė Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas, Teisėjų tarybos pirmininkas teisėjas Algimantas Valantinas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas teisėjas prof. dr. Aurelijus Gutauskas, teisingumo ministerijos viceministras Ernestas Jurkonis, Nacionalinės teismų administracijos direktorė dr. Natalija Kaminskienė, buvęs Teisėjų padėjėjų asociacijos pirmininkas advokatas dr. Darius Bolzanas, Teisėjų padėjėjų asociacijos garbės narys Gediminas Noreika bei buvusios Teisėjų padėjėjų asociacijos pirmininkės Gintarė Daugėlaitė ir Kristina Krickienė.

„Kreipiuosi į kiekvieną iš jūsų. <…> Jūs esate ir mūsų rankos, ir mūsų akys, ir mūsų ausys, ir mūsų širdys. Drąsiai galiu teigti, kad be jūsų efektyvus teisingumo vykdymas būtų sunkiai įsivaizduojamas. Jūs dirbate negailėdami savęs, savo jėgų, energijos, asmeninio laiko. Nuoširdus ačiū jums už tai“, – vaizdo sveikinime sakė Teisėjų tarybos pirmininkas.

Tiek nuotolinius sveikinimus perdavę, tiek renginyje dalyvavę teisininkai pasidžiaugė, kad Teisėjų padėjėjų asociacija auga, stiprėja bei linkėjo toliau vienyti ir burti teisėjų padėjėjus stiprinant ne tik jų profesinius ir asmeninius gebėjimus, bet ir neformalų bendravimą.

Renginyje dalyviai ir svečiai diskutavo apie teisėjų padėjėjų darbą, šios pareigybės raidos perspektyvas, esamą situaciją dėl nekonkurencingų atlyginimų, to poveikį šios pareigybės perspektyvai, darbo sąlygas. Pasidalinta nuomonėmis, ar ateityje, siekiant efektyvinti teisingumo vykdymą, būtų tikslinga plėsti teisėjų padėjėjų procesinius įgaliojimus. Diskutuota dėl galimybės sukurti motyvacines priemones, skatinančias teisės specialistą rinktis teisėjo padėjėjo darbą.

Nors šiais metais Teisėjų padėjėjų asociacija suorganizavo jau penktus kvalifikacijos kėlimo mokymus, šventinio renginio metu pirmą kartą šiais metais tai pavyko atlikti ne vaizdo konferencijų programų pagalba.

Pirmąjį pranešimą tema „Konstitucinė justicija 2019–2020 m.: naujovės ir raidos tendencijos“ Teisėjų padėjėjų asociacijos nariams skaitė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas prof. dr. Dainius Žalimas. Pirmininkas pristatė svarbiausias konstitucines bylas, prisidėjusias prie oficialiosios konstitucinės doktrinos plėtojimo, dar neilgą, bet reikšmingą individualaus konstitucinio skundo instituto raidą, komentavo Konstitucinio Teismo nutarimų retroaktyvų galiojimą bei identifikavo teismų prašymų priimtinumo Konstituciniame Teisme problematiką. Sveikindamas su solidžia veiklos sukaktimi pirmininkas padovanojo asociacijai knygą „Konstituciniai ginčai“. Antrąjį pranešimą „Teisės į teisingumą po civilinės bylos užbaigimo įgyvendinimo ypatumai“ pristatė buvęs Teisėjų padėjėjų asociacijos pirmininkas advokatas dr. Darius Bolzanas, kuris asociacijai šventės proga padovanojo angelą iš angelų muziejaus. Daugiausia diskusijų sukėlė akiratį plečiantis Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto prof. dr. Gintauto Valicko pranešimas „Teisėjų sprendimų priėmimas. Psichologo žvilgsnis“. Profesorius pristatė sprendimų priėmimų sistemas, svarbiausius šia tema atliktus pasaulinius tyrimus, identifikavo priemones, kurios padeda kartu ir pasiruošti sunkios užduoties atlikimui, ir neperdegti.

„Kad ir kaip siektume eiti koja kojon su technologijomis, tačiau gyva komunikacija ir socialinis-asmeninis tarpusavio bendravimas yra nepakeičiami, nes tokie būtini ir gyvybiškai svarbūs mums, kaip įvairių mažų ir didelių bendruomenių nariams. Todėl ir negaliu nesutikti su neurologijos ir psichiatrijos profesoriaus Viktor Frankl mintimi, kad individualybės prasmė atsiskleidžia tik bendruomenėje. Tad nors šiuo metu nestabilumas vis juntamas ore, tačiau galiu pasidžiaugti, kad renginio metu dalyviams pavyko atsipalaiduoti, skambant raminančiai džiazo muzikai mėgautis rytine kava,  kolegų kompanija ir kartu su jais džiaugtis solidžia asociacijos veiklos sukaktimi“, – apie renginį savo mintimis pasidalino Teisėjų padėjėjų asociacijos pirmininkė Simona Bareikytė.