Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu

Teisėjų padėjėjų asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu, kuria susitarė dėl galimų asociacijos projektų su universitetu: dalyvavimo studentų karjeros dienose, bendradarbiavimo organizuojant mokymus.

Sutartimi sudaromos galimybės dalyvauti bei skaityti pranešimus Vytauto Didžiojo universiteto ir Teisėjų padėjėjų asociacijos rengiamose konferencijose, seminaruose ar diskusijose. Teisėjų padėjėjų asociacijos valdybos narys Ignas Stankevičius konkrečias bendradarbiavimo kryptis aptarė su Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto dekanu doc. dr. Tomu Berkmanu.

„Vienas iš Teisėjų padėjėjų asociacijos veiklos uždavinių – plėsti bendradarbiavimą su akademine bendruomene, siekiant pasiūlyti nariams įvairesnius kvalifikacijos kėlimo mokymus, įgyvendinti teisinio švietimo iniciatyvas. Džiaugiamės, kad Vytauto Didžiojo universitetas sutiko tapti asociacijos partneriu šiose srityse“, – sakė Ignas Stankevičius.