Sušauktas nuotolinis Valdybos posėdis

2020 m. liepos 14 d. įvyko nuotolinis Valdybos posėdis per Zoom platformą.

E-valdybos posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl naujų narių priėmimo;
  2. Dėl naujų narių priėmimo tvarkos;
  3. Dėl valdybos nario įgaliojimo tvarkyti narių sąrašą;
  4. Dėl TPA veiklos viešinimo, viešinimo strategijos ir valdybos nario (-ių) įgaliojimo;
  5. Dėl TPA gimtadienio šventės organizavimo;
  6. Dėl charakteristikos pateikimo;
  7. Kiti organizaciniai klausimai (Facebook turinio išgryninimas, kompetencijų pasidalinimas ir kt.).