Įvyko pavasarinis kvalifikacijos kėlimo renginys

2024 m. gegužės 30-31 d. Nacionalinės teismų administracijos mokymų centre, Molėtuose, įvyko Teisėjų padėjėjų asociacijos pavasarinis kvalifikacijos kėlimo renginys (mokymai). ⚖

🧘‍♀️ Šio renginio metu Teisėjų padėjėjų asociacijos nariai dalyvavo juoko jogos užsiėmime, klausėsi mokymų apie verbalinius ir paraverbalinius melo požymius, neleistinumą naudoti duomenis (įrodymus), gautus pažeidžiant teisę, baudžiamajame procese, teisminės gynybos priemones pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją bei visuomenės atstovus teismo procese. 👨‍⚖️

🙏 Ačiū visiems susirinkusiems mokymų dalyviams, juoko jogos užsiėmimą vedusiai Giedrei Vaikšnoraitei bei mokymus vedusiems prof. dr. Gintautui Valickui, prof. dr. Rimai Ažubalytei ir dokt. Simonai Dementavičienei. 👏

📸🤳 Dalinamės keletu akimirkų iš renginio. 👇