Įvyko susitikimas su EJTN mainų programos dalyviais

Teisėjų padėjėjų asociacijos narė Simona Bareikytė susitiko su Europos teisminio mokymo tinklo (EJTN) vykdomos mainų programos (AIAKOS) dalyviais, naujai paskirtais teisėjais iš Graikijos, Ispanijos, Vengrijos ir Vokietijos.

🤝⚖ Susitikimo metu dalyviai buvo supažindinti ne tik su Teisėjų padėjėjų asociacijos veikla, bet ir su trumpa teisėjo padėjėjo pareigybės atsiradimo istorija, jiems buvo pristatytas teisėjų padėjėjų vaidmuo Lietuvos teismų sistemoje, atliekamos funkcijos ir kasdienio darbo ypatumai. Pristatymo metu dalyviai ieškojo panašumų ir skirtumų skirtingų pareigybių, dirbančių jų valstybėse skirtingų jurisdikcijų teismuose, vyko ir po pristatymo tęsėsi diskusijos apie iššūkius, su kuriais susiduriama, padedant teisėjams vykdyti teisingumą. 📖👨‍⚖️

🇩🇪 Vokietijos teisėjai, dirbantys žemesniuose teismuose, apskritai neturi tokios pagalbos, kurią gauna teisėjai iš teisėjų padėjėjų Lietuvoje.

🇬🇷🇪🇸 Graikijoje ir Ispanijoje veikia teisėjų mokyklos, kurios rengia naujai paskiriamus teisėjus. Lietuvoje tokios mokyklos nėra. 🏫👨‍🏫

🇪🇸 Ispanijos teismuose dirbantys pagal analogiją teisėjų padėjėjai prisiekia, tačiau jie nerengia galutinių teismo sprendimų. Jie rengia tik tarpines procedūrines nutartis, kurias turi teisę pasirašyti ir kurios gali būti skundžiamos apeliacine tvarka. ✍️📝

🗣💬 Paskutinis aspektas ypač įdomus, nes atliepia pas mus vykstančias diskusijas dėl procesinių įgaliojimų padėjėjams suteikimo, taip stiprinant teisėjų padėjėjų statusą ir keliant šios profesijos prestižą.

🙏 Dėkojame Nacionalinei teismų administracijai už tęsiamą bendradarbiavimą.

Tai neabejotinai padeda pakeisti žiūros tašką ir pasisemti naujų idėjų. 🌟💡🌍