Įvyko visuotinis narių susirinkimas

🎉Visuotinio susirinkimo metu buvo išrinkta naujos sudėties Valdyba, kuri tęs darbą iki 2022 m. spalio 28 d. Neeilinio visuotinio narių susirinkimo išrinktos Valdybos kadencijos pabaigos.
Valdybą papildė du nauji jos nariai: Kauno apygardos teismo teisėjo padėjėjos Indrė Veselkaitė 👏ir Aiste Kričenaitė👏.

✅💭️TPA Valdyba renkama vadovaujantis teritoriniu principu: penki Valdybos nariai renkami taip, kad atstovautų kiekvieną Lietuvos teismų apskritį, o du nariai renkami jų nepriskiriant prie apskrities. Iki šiol įprastai apskritį atstovaudavo toje apskrityje dirbantis TPA narys, tačiau šio susirinkimo metu Visuotinis narių susirinkimas priėmė kitokį sprendimą. 👀

✅️Šiaulių apskritį, jos TPA nariams neišsikėlus kandidato, nuo šiol atstovaus Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo padėjėjas Saulius Tamoševičius.
Tuo tarpu TPA pirmininkė Indrė Cvilikaitė buvo perrinkta toliau tęsiant darbus atstovauti Vilniaus apskrities teisėjų padėjėjus, o nuo šiol Kauno apskrities teisėjo padėjėjus atstovaus Valdybos narė Indrė Veselkaitė.
👏Smagu, jog naujai išrinkta Valdyba toliau tęs darbus pilnos sudėties.

✅️TPA veiklos organizavimą toliau vykdys šios sudėties Valdyba:
Indrė Cvilikaitė – TPA pirmininkė, Vilniaus apygardos teismo teisėjo padėjėja,
Artūras Skaparas – TPA pirmininko pavaduotojas, Panevėžio apygardos teismo teisėjo padėjėjas,
Jolita Knystautaitė– Valdybos narė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo padėjėja,
Deimantė Traškevičiūtė – Valdybos narė, Klaipėdos apylinkės teismo teisėjo padėjėja,
Indrė Veselkaitė – Valdybos narė, Kauno apygardos teismo teisėjo padėjėja,
Aiste Kricenaite – Valdybos narė, Kauno apygardos teismo teisėjo padėjėja,
Saulius Tamoševičius – Valdybos narys, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo padėjėjas.

Visuotinis narių susirinkimas pritarė visiems darbotvarkės klausimams ir nusprendė organizuoti TPA Įstatų pakeitimą dėl Valdybos narių skyrimo atstovaujant konkretų regioną, t. y. šio reikalavimo atsisakyti, paliekant septynių narių Valdybos sudėtį.

✅️Už svetingą priėmimą ir prasidėjimą prie Visuotinio narių susirinkimo organizavimo dėkojame šauniam SMK Aukštoji mokykla kolektyvui! Ačiū!👏