Šaukiamas visuotinis narių susirinkimas

2024 m. balandžio 12 d. šaukiamas Visuotinis narių susirinkimas.

Vieta – Klaipėdoje, Liepų g. 83 B, Socialinių mokslų kolegijos 107 auditorijoje.

Preliminari programa:

9.30 – 10.30 val. Registracija 

10.30-12.30 val. Mokymai/Diskusija su Lietuvos mediatorių rūmų pirmininke, mediatore Bernadeta Malinauskiene „Mediacija Lietuvoje: mediatorių rūmų vizija, misija ir karjeros galimybės” bei LAWGENTS korporatyvinių klientų ginčų grupės vadovu Simu Baniu, tema „Ginčai, derybų metodikos ir dirbtinio intelekto inovacijos.  

13.45 val. Visuotinis narių susirinkimas.

Preliminari darbotvarkė:

1.    Posėdžiui pirmininkaujančio ir sekretoriaus rinkimai.

2. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių supažindinimas su TPA narių skaičiaus pokyčiu.

3. TPA narių sąrašo patvirtinimas.

4. Valdybos narių ir Valdybos veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. pristatymas ir tvirtinimas.

5. Veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. pristatymas ir tvirtinimas.

6.  Finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. pristatymas ir tvirtinimas.

7. Revizijos komisijos išvados dėl TPA finansinės veiklos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. pristatymas ir tvirtinimas.

8. Valdybos nario apmokėjimo dydžio ir tvarkos pristatymas ir tvirtinimas.

9. Valdybos narės Simonos Norušaitienės atšaukimo iš pareigų, savo noru, klausimas.

10. Valdybos nario Karolio Juškevičiaus atsistatydinimo iš pareigų ir išėjimo iš Teisėjų padėjėjų asociacijos klausimas.

11. Valdybos narių iš Šiaulių ir Vilniaus apskrities rinkimai ir naujos sudėties Valdybos tvirtinimas.

12.   Kiti organizaciniai klausimai.

Susirinkimo posėdžio darbotvarkės dokumentai TPA nariams išsiųsti elektroniniu paštu.

Primename, jog Visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu ir įvykusiu tik jei jame dalyvauja 1/3 Asociacijos narių.

Narys, negalintis dalyvauti gyvai, gali sudaryti balsavimo teisės perleidimo sutartį su asmeniu, kuriam perleidžia teisę balsuoti savo nuožiūra visais Visuotinio narių susirinkimo, vyksiančio 2024 m. balandžio 12 d. darbotvarkės klausimais. Sutartis sudaroma 3 egzemplioriais, kurių vienas pateikiamas TPA Valdybai. 

Iki Visuotinio narių susirinkimo, atsakant į valdybos elektroninė laišką, siūloma iškelti savo kandidatūrą Valdybos nario pareigoms iš Šiaulių arba Vilniaus apskrities pareigoms eiti. Kandidatūrą taip pat bus galima iškelti ir visuotinio susirinkimo metu.