Sušauktas nuotolinis Valdybos posėdis

2020 m. spalio 26 d. įvyko nuotolinis Valdybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl naujų TPA narių sąrašo;
  2. Dėl mokymų organizavimo;
  3. Kiti organizaciniai klausimai.