Sušauktas nuotolinis Valdybos posėdis

2020-11-10 0

2020 m. spalio 26 d. įvyko nuotolinis Valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė: Dėl naujų TPA narių sąrašo; Dėl mokymų organizavimo; Kiti organizaciniai klausimai.