Sušauktas nuotolinis Valdybos posėdis

Sušaukto nuotolinio Valdybos posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl sandorio, viršijančio 150 Eur sumą, sudarymo