Šaukiamas nuotolinis Visuotinis narių susirinkimas

Š. m. 2020 m. gegužės 29 d. 9 val. vyks nuotolinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris bus organizuojamas nuotoliniu būdu per ZOOM platformą.

Teisėjų padėjėjų asociacijos nariai yra prašomi balsuoti iš anksto raštu visais e-Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais.

e-Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

 1. Visuotiniam narių susirinkimui pirmininkaujančiojo ir sekretoriaujančiojo rinkimai;
 2. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių supažindinimas su Valdybos patvirtintu TPA narių sąrašu;
 3. Valdybos narių ir Valdybos veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
 4. Veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
 5. TPA metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir jo tvirtinimas;
 6. Revizijos komisijos išvados dėl TPA metinės finansinės veiklos ir jos tvirtinimas;
 7. TPA įstatų pakeitimo projekto (naujos redakcijos) pristatymas ir tvirtinimas;
 8. Stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto pristatymas ir tvirtinimas;
 9. Kiti organizaciniai klausimai:
  • Dėl įpareigojimo atlikti su TPA įstatų pakeitimų (naujos redakcijos) įregistravimu susijusius veiksmus;
  • Dėl įgaliojimų pasirašyti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą suteikimo.

Nesant Visuotinio narių susirinkimo kvorumui, pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2020 m. gegužės 29 d. 10 val. nuotoliniu būdu per ZOOM platformą.