Nuotoliniu būdu sušauktas valdybos posėdis

Nuotoliniu būdu sušaukto valdybos posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Teisėjų padėjėjų asociacijos (TPA) narių pašalinimo iš TPA įstatų 13.1 papunkčio pagrindu
2. Dėl naujo TPA nario priėmimo į TPA