Nuotoliniu būdu sušauktas valdybos posėdis

Nuotoliniu būdu sušaukto valdybos posėdžio dienotvarkė:

  1. Dėl visuotinio narių susirinkimo ir pirmųjų mokymų datos
  2. Dėl pritarimo 150 Eur sumą viršijančių sandorio sudarymui
  3. Dėl paramos (ne)skyrimo pagal pateiktą prašymą
  4. Dėl naujo nario priėmimo