Valdyba ir VSN (2010-04-26)

Įvyko valdybos posėdis ir eilinis visuotinis TPA narių susirinkimas

2010 m. balandžio  24 d. Teisingumo ministerijos Mokymo centre įvyko Teisėjų padėjėjų asociacijos (toliau – TPA) valdybos posėdis bei eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriems vadovavo TPA pirmininkas D. Bolzanas.

Valdybos posėdžio metu susirinkusi narių dauguma vienbalsiai nutarė garbės nario statusą suteikti buvusiam teisėjo padėjėjui D. Kiauzariui, iki šiol aktyviai prisidedančiam prie TPA veiklos. Taip pat valdyba priėmė sprendimą pašalinti tuos TPA narius, kurie pakartotinai nemoka nario mokesčio ir keletą metų iš eilės visiškai nedalyvauja TPA veikloje, daliai narių valdyba nusprendė stabdyti narystę ir balsavimo visuotiniame narių susirinkime teisę, kol per nustatytą laikotarpį nebus sumokėtas kasmetinis nario mokestis.

Visuotinis narių susirinkimas pradėtas TPA garbės nario pasveikinimu ir apdovanojimu atminimo dovanėle. Pirmininkas pateikė asociacijos veiklos ataskaitą už 2009 metus, užtikrino, kad TPA lėšos buvo naudojamos nepažeidžiant TPA įstatų ir kitų teisės aktų. Esant visuotinio narių susirinkimo kvorumui šiai ataskaitai pritarta. TPA narė K. Norkevičiūtė pristatė TPA veiklą organizuojant mokymus, aptarė valdybos veiklos koordinuojant mokymus (kartu su NTA ir TMMC) trūkumus bei ateities planus. Dalyvavusių susirinkime pritarimu nuspręsta sporto šventę organizuoti 2010 m. rugpjūčio 28-29 d. kaimo turizmo sodyboje Trakų rajone. Apie šventę teisėjų padėjėjai bus informuoti artimiausiu metu.

TPA valdyba dėkoja visiems dalyvavusiems  bei visokeriopai prie susitikimo organizacijos prisidėjusiems TPA nariams, svečiams bei garbės nariams, taip pat Teisingumo ministerijos Mokymo centro vadovybei.