Teisėjų padėjėjai atsakingai žiūri į savo darbą

Savaitiniame žurnale „Savaitė“ bei interneto portale Delfi pasirodė Teodoros Rašimaitės straipsnis „Antstolių klestėjimo erą nutrauks išprusę skolininkai“, kuriame ji pateikia interviu su skolų išieškojimo ekspertu Šviedriu Vipartu fragmentus.

Į autorės klausimą, „ar teismas nagrinėja vykdymo išlaidas iš esmės (tai žmonėms būtų net naudinga), ar formaliai išleidžia teismo įsakymą ir šlepteli antspaudą?“, pašnekovas Š. Vipartas atsakė, jog „antstolis, žinoma, privalo pagrįsti visas vykdymo išlaidas, kaip ir siųsdamas siūlymą skolininkui, pridėti vykdomąją bylą, bet negaliu pasakyti, kiek giliai tai nagrinėja teismas. Įtariu, kad tuo užsiima teisėjų padėjėjai ir įdomu būtų sužinoti, ar įdėmiai jie peržiūri kiekvieną vykdomosios bylos lapą, ar patikrina antstolio suskaičiuotas vykdymo išlaidas. Privatūs antstoliai pradėjo veikti 2003 m. Pirmoji Sprendimų instrukcija pasirodė po kelių dienų, ir kiekvienas naujas teisingumo ministras įnešdavo pakeitimų. Vargu, ar kas nors, tiesiogiai su tuo nesusiduriantis, visus juos žino“.

Teisėjų padėjėjų asociacija, susipažinusi su paminėto straipsnio turiniu bei įgyvendindama vieną iš svarbiausių jos Įstatuose įtvirtintų tikslų – aktyvų prisidėjimą įgyvendinant teisėjų padėjėjų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei teisėtus interesus, ginant teisėjų padėjėjų profesijos prestižą, viešai kreipiasi į gerb. Šviedrą Vipartą dėl 2010 m. sausio 17 d. interviu išsakytų įtarimų teisėjų padėjėjams.

Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir vykdyti kitas teisėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu. Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas, kuriam keliami aukšti specialieji reikalavimai – socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties aukštasis universitetinis išsilavinimas (teisės bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis arba vientisųjų studijų magistro išsilavinimas), Lietuvos Respublikos teisinės bazės išmanymas, gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos bei tarptautinės teisės aktus, teismų praktiką, sekti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisinės minties raidą, būti nepriekaištingos reputacijos. Teisėjo padėjėjas jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas (tipinis teisėjo padėjėjo aprašymas patvirtintas 2002 m. rugsėjo 6 d. Teismų tarybos nutarimu Nr. 38 (2007 m. kovo 30 d. Teisėjų tarybos nutarimo Nr. 13P-40 redakcija) atlieka pareigingai, kruopščiai ir atsakingai. Atkreipiame pašnekovo dėmesį į tai, kad teisėjo padėjėjas, gavęs teisėjo nurodymą parengti byloje (taip pat ir byloje dėl vykdymo išlaidų) procesinio dokumento projektą, analizuoja asmenų pateiktus prašymus, prie jų pridėtus įrodymus, renka teisėjui reikalingus teisės aktus, kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, apibendrina ir pateikia bylą nagrinėjančiam teisėjui išvadas. Galutinį sprendimą priima ir paskelbia bylą nagrinėjantis teisėjas.

Akivaizdu, kad straipsnio herojus, pats būdamas teisininkas (mūsų žiniomis, buvęs antstolio padėjėjas), tokiais pastebėjimais be pagrindo diskredituoja teisėjų padėjėjus, o tuo pačiu – teisėjus bei teismų sistemą.