Teisėjų padėjėjų asociacijos Valdybos nariai susitiko su moksleiviais

Š. m. spalio pabaigoje Teisėjų padėjėjų asociacijos Valdybos nariai susitiko su Palangos Baltijos pagrindinės mokyklos 8-10 kl. moksleiviais.

Susitikimo metu moksleiviai buvo supažindinti su Lietuvos teismų institucine sistema, remiantis praktiniais pavyzdžiais moksleiviams buvo pristatyta, kokias konkrečias bylas nagrinėja skirtingi teismai, kaip vyksta bylų nagrinėjimas: aptarta, kad bylas gali nagrinėti arba vienas teisėjas, arba teisėjų kolegijos, kad teismo posėdžiai gali vykti rašytinio proceso tvarka arba žodinio proceso tvarka, proceso dalyviams fiziškai dalyvaujant teismo posėdyje arba nuotoliniu būdu, papasakota, kada teismo posėdžiai būna nevieši. Daug susidomėjimo iš moksleivių sulaukė pristatymas, kokie konkretūs žmonės teismuose dirba. Moksleiviai įnirtingai ieškojo teismo posėdžio simuliacijoje teisėjo padėjėjo. Supažindinus moksleivius su tuo, kad teisėjo padėjėjas nedalyvauja teismo posėdžiuose, buvo daugiau papasakota apie tai, kokias funkcijas atlieka ir už ką atsakingas yra teisėjo padėjėjas, ką reikia mokytis, kokių savybių ir įgūdžių reikia turėti, norint tapti teisėjo padėjėju.

Po Lietuvos teismų sistemos pristatymo moksleiviai buvo supažindinti su Teisėjų padėjėjų asociacijos veikla. 

Antroje pristatymo dalyje Valdybos nariai atsakinėjo į moksleivių užduotus klausimus. Su moksleiviais buvo aptartos patyčios elektroninėje erdvėje, pristatyta atsakomybė už nepagarbų ir įžeidžiantį elgesį komentuojant ar rašant komentarus socialiniuose medijose ir pan. Moksleiviams papasakota apie būtinąją gintį ir jos ribas, narkotinių medžiagų dekriminalizavimą. Žymi atros dalies dalis buvo skirta temoms apie ribą tarp savo nuomonės išsakymo ir neapykantos kurstymo. Su moksleiviais bandyta ieškoti atsakymų, kur ta riba tarp savo nuomonės ir kito asmens įžeidimo, patyčių. Siekta atsakyti, kas yra neapykantą kurstanti kalba ir kokia atsakomybė gresia už tai, kai, pavyzdžiui, viešoje vietoje įžeidžiame kitą asmenį ar asmenų grupę, ar, pavyzdžiui, viešai tyčiojames, niekiname ar skatiname neapykantą. Apibendrinus prieita prie išvados, kad saviraiškos laisvę ir neapykantos kurstymą galime atskirti, vertindami pavartotų teiginių siekius, tikslus, autoriaus motyvus, leksiką, kontekstą bei teiginių tikslingumą.