Vidaus reikalų ministerijai pateikta nuomonė dėl Teisėjų padėjėjų atlyginimo ir pastabos dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projekto

Š. m. rugpjūčio 12 d. Teisėjų padėjėjų asociacija pateikė 2022 m. rugpjūčio 13 d. Nuomonę dėl Teisėjų padėjėjų atlyginimo ir pastabas dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projekto Nr. P1.

Pateikėme pasiūlymą teisėjo padėjėjo atlyginimo dydį tiesiogiai susieti su teisėjui mokamo atlyginimo dydžiu, nustatant 40-60 proc. proporciją.

Pasidalinome įžvalgomis, kad dabartinis teisėjų padėjėjų kaip teismo valstybės tarnautojų statuso teisinis reglamentavimas stokoja aiškumo ir detalumo. Todėl pateikėme pasiūlymą ateityje inicijuoti diskusijas su teismų atstovais, siekiant teisinį reglamentavimą tobulinti.

Teikdami pastabas dėl Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, nurodėme, kad dėl valstybės tarnautojų atlyginimų ir koeficientų ribų nebuvimo pritariame Teisėjų tarybos 2022 m. liepos 19 d. rašto Nr. 36P-91-(7.1.10.) Dėl pastatų teisės aktų projektams II dalies 3 punkte išdėstytai pozicijai.

Dėl teisėjų padėjėjų priskyrimo pareigybių grupei, be kita ko, palaikėme Teisėjų tarybos 2022 m. liepos 19 d. rašto Nr. 36P-91-(7.1.10.) Dėl pastatų teisės aktų projektams II dalies 2 punkte išdėstytai pozicijai.

Nepritarėme pareiginės algos bazinio dydžio peržiūrėjimui kas 3 metus, be kita ko, palaikydami Nacionalinės teismų administracijos 2022 m. liepos 19 d. rašto Nr. 4R-1131-(6.6 Mr) Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projekto Nr. 22-9948 ir su juo susijusių teisės aktų projektų derinimo IV dalyje išdėstytus argumentus dėl Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatymo projekto.

Pritarėme konkursų į karjeros valstybės tarnautojų (teisėjų padėjėjų) pareigas vykdymo decentralizavimui.

Nepritarėme priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą atsisakymui, socialinių ir kitų garantijų sistemos priartinimui prie Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų socialinių ir kitų garantijų sistemos, atsisakant prieš tai valstybės tarnautojams taikytų socialinių ir kitų garantijų, palaikydami Nacionalinės teismų administracijos 2022 m. liepos 19 d. rašto Nr. 4R-1131-(6.6 Mr) Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projekto Nr. 22-9948 ir su juo susijusių teisės aktų projektų derinimo I dalies 3 punkte išdėstytai pozicijai.