Šaukiamas Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas

Š. m. spalio 28 d. Kaune, Donelaičio g. 62 (BLC konferencijų centre) vyks neeilinis Visuotinis narių susirinkimas.

Preliminari programa:

9.30 – 10 val. Registracija

10 val. Mokymai tema „Europos Sąjungos civilinis procesas“ (lektoriai: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų grupės teisėjo padėjėjas Mykolas Kirkutis ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų grupės konsultantas Remigijus Jokubauskas)

12 val. Mokymai tema „Naujovės baudžiamajame procese. Specialistas ir ekspertas baudžiamajame procese“ (lektorė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja doc. dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė)

14.30 val. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas:

  1. Posėdžiui pirmininkaujančiojo ir sekretoriaus rinkimai.
  2. Neeilinio Visuotinio narių susirinkimo dalyvių supažindinimas su TPA narių pasiskirstymu pagal regionus ir skaičiaus pokyčiu.
  3. Valdybos narių ir Valdybos veiklos ataskaitos už laikotarpį 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. spalio 28 d. pristatymas ir tvirtinimas.
  4. Veiklos ataskaitos už laikotarpį 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. spalio 28 d. pristatymas ir tvirtinimas.
  5. Finansinių ataskaitų už laikotarpį 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. pristatymas ir tvirtinimas.
  6. Revizijos komisijos išvados dėl TPA finansinės veiklos už laikotarpį 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. spalio 28 d. pristatymas ir tvirtinimas.
  7. Valdybos narių ir Pirmininko rinkimai.
  8. Revizijos komisijos narių rinkimai.
  9. Kiti organizaciniai klausimai.