Sušauktas elektroninis Valdybos posėdis

2022 m. kovo 21 d. sušauktas ir įvyko elektroninis Valdybos posėdis šiais darbotvarkės klausimais:

1. Dėl TPA narių, kurie nesumokėjo nario mokesčio, pašalinimo.
2. Dėl TPA narių sąrašo tvirtinimo.

Valdybos nariai supažindinti su informacija apie TPA narių pasiskirstymą pagal regionus ir skaičių pokytį bei pranešimu dėl 1,2 proc. GPM skyrimo.