Įvyko išvažiuojamasis Valdybos posėdis

2022 m. gegužės 21 d. įvyko išvažiuojamasis Valdybos posėdis šiais darbotvarkės klausimais:

  1. Sekretoriaus rinkimai
  2. Dėl TPA narės pašalinimo iš TPA ir naujo Revizijos komisijos pirmininko rinkimų 
  3. Dėl TPA narės pašalinimo iš TPA 
  4. Dėl privatumo politikos dokumentų tvirtinimo (susipažinimo)
  5. Dėl mokymų organizavimo 
  6. Dėl neeilinio visuotinio narių susirinkimo organizavimo 
  7. Dėl kreipimosi dėl Teisėjų padėjėjų asociacijos atstovų dalyvavimo, svarstant klausimus, susijusius su teisėjų padėjėjų veikla
  8. Kiti organizaciniai klausimai