Šaukiamas nuotolinis Visuotinis narių susirinkimas

ŠAUKIAMO NUOTOLINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DATA:

 

2022 m. kovo 29 d.

ŠAUKIAMO NUOTOLINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PRADŽIA:

 

9 val.

ŠAUKIAMO NUOTOLINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO FORMA:

 

Visuotinis narių susirinkimas vyks nuotoliniu būdu

 

PRELIMINARI ŠAUKIAMO NUOTOLINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ:

1.             Visuotiniam narių susirinkimui pirmininkaujančiojo ir sekretoriaujančiojo rinkimai

2.             Visuotinio narių susirinkimo dalyvių supažindinimas su TPA narių pasiskirstymu pagal regionus ir skaičiaus pokyčiu

3.             Valdybos narių ir Valdybos veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas

4.             Veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas

5.             TPA metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir jo tvirtinimas

6.             Revizijos komisijos išvados dėl metinės finansinės veiklos tvirtinimas

7.             Apklausos dėl TPA veiklos tęsimo ir Asociacijų įstatymo 9 straipsnio 5 dalies aktyvavimo