Įvyko nuotolinis Valdybos posėdis

2022 m. sausio 27 d. įvyko nuotolinis Valdybos posėdis.

Darbotvarkė:

  1. Sekretoriaus rinkimai
  2. Dėl mokymų organizavimo
  3. Dėl asmens duomenų apsaugos politikos dokumentų rengimo
  4. Dėl TPA nario pašalinimo
  5. Dėl darbotvarkės papildymo
  6. Dėl TPA narių pašalinimo
  7. Dėl TPA nario mokesčio mokėjimo
  8. Dėl galimo Asociacijų įstatymo 9 straipsnio 5 dalies galimo įgyvendinimo
  9. Dėl darbų, susijusių su Visuotinio narių susirinkimo organizavimu
  10. Kiti organizaciniai klausimai