Susitikimas su Nacionalinės teismų administracijos atstovais

Šiandien Teisėjų padėjėjų asociacijos pirmininkė Simona Bareikytė ir pirmininkės pavaduotoja Gabrielė Monstvilaitė nuotoliniu būdu dalyvavo susitikime su Nacionalinės teismų administracijos direktore Natalija Kaminskiene, Teisės ir administravimo departamento vadove Jelena Vasilionokiene, Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus patarėja Venta Valčackiene, Komunikacijos skyriaus vedėja Rūta Andriuškaite ir Strateginio planavimo skyriaus vyresniąja patarėja Vita Aleksandra Gudelevičiūte. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie tolimesnio bendradarbiavimo galimybes bei bendras veiklos kryptis.

Džiaugiuosi, kad net ir sudėtingomis sąlygomis Teisėjų padėjėjų asociacija kryptingai siekia išsikeltų tikslų. Dialogas ir nuoširdi bei atvira komunikacija teismų sistemoje – puikus įrankis kelti ir spręsti problemas, mokytis vieniems iš kitų ir tobulėti. To įrodymas – šiandieninis susitikimas su Nacionalinės teismų administracijos atstovais. Belieka žodžius paversti darbais!“ – mintimis pasidalino Teisėjų padėjėjų asociacijos pirmininkė Simona Bareikytė.

Aptariant mokymų teisėjų padėjėjams organizavimo aspektus Nacionalinės teismų administracijos Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius pažymėjo, kad teisėjų padėjėjams yra sudaromos galimybės dalyvauti ne tik nacionaliniuose, bet ir tarptautiniuose mokymuose, todėl teisėjų padėjėjai skatinami aktyviai sekti teismų intranete skelbiamą informaciją šiuo klausimu.

Susitikimo metu buvo išreikštas abipusis džiaugsmas, kad pagaliau teisėjų padėjėjų ir teismo personalo mokymų organizavimas buvo įtvirtintas Teismų įstatyme. Atskleista ir sudėtingos realybės pusė, kad nors Nacionalinė teismų administracija deda pastangas kviesti į mokymus kuo daugiau teisėjų padėjėjų, tačiau tai ne visada gali būti užtikrinama dėl menko teismų personalo mokymams skiriamo finansavimo. Teisėjų padėjėjų asociacija ir Nacionalinė teismų administracija toliau dės visas pastangas turimais resursais kelti teisėjo padėjėjo kvalifikaciją, užtikrinti kokybiškus mokymus.

Susitikimo metu taip pat su Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriumi aptarta galimybė vystyti bendrą teisinio švietimo projektą – organizuoti vizitus į regionų mokyklas, siekiant suteikti moksleiviams daugiau žinių apie Lietuvos teismų sistemą bei kartu kelti teisėjo ir teisėjo padėjėjo profesijos prestižą.

Aptartas pasiūlymas dėl teisėjų padėjėjų profesijos motyvacinių priemonių. Apsvarstyta galimybė Teisėjų padėjėjų asociacijai, išdiskutavusiai šį aspektą valdyboje, rengti pasiūlymą dėl galimybės atsižvelgti į teisėjo padėjėjo patirtį ir stažą teisėjo padėjėjui siekiant tapti teisėju.

Dėkojame Nacionalinei teismų administracijai už rezultatyvų nuotolinį susitikimą, kuris, kaip parodė praktika, gali vykti net ir sudėtingomis karantino sąlygomis nuotoliniu būdu.