Šaukiamas Valdybos posėdis

Š. m. gruodžio 20 d. 19 val. Kauno apylinkės teisme vyks Valdybos posėdis.

PRELIMINARI ŠAUKIAMO VALDYBOS POSĖDŽIO DIENOTVARKĖ:

1. Naujai išrinktos valdybos ir pirmininkės susipažinimas

2. Dėl Teisėjų padėjėjų asociacijos pirmininkės pavaduotojo (-os) rinkimų

3. Dėl Teisėjų padėjėjų asociacijos veiklos strategijos rengimo

4. Dėl komitetų sukūrimo

5. Dėl finansininko kandidatūros

6. Dėl atsakymo į paklausimą naujai valdybai rengimo

7. Kiti valdybos einamieji organizaciniai klausimai (vidinė ir išorinė komunikacija ir kt.)