Vyko Teisėjų padėjėjų asociacijos narių kasmetinis susirinkimas ir mokymai

Penktadienį (balandžio 6 d.) Teisėjų padėjėjų asociacijos (TPA) nariai iš visos Lietuvos rinkosi į eilinį visuotinį narių susirinkimą bei kvalifikacijos kėlimo renginį. Susitikimas vyko Vilniuje, Nacionalinėje teismų administracijoje. TPA nariams pranešimus skaitė savo sričių ekspertės – prof. Daiva Petrylaitė ir dr. Danutė Jočienė. Po mokymų asociacijos nariai aptarė TPA veiklos klausimus.

Konstitucinio Teismo teisėjos su teisėjų padėjėjais dalijosi šiuo metu itin aktualiomis temomis. Prof. D. Petrylaitė aptarė naujojo Darbo kodekso ypatumus, dr. D. Jočienė pateikė Europos Žmogaus Teisingumo Teismo praktikos, aiškinant ir taikant Konvencijos 3, 5, 6 straipsnius, įžvalgas.

Pasisėmę profesinių žinių, virš septyniasdešimt TPA narių dalyvavo eiliniame visuotiniame narių susirinkime – pritarė TPA valdybos ir valdybos narių ataskaitai bei metinei finansinei ataskaitai, revizijos komisijos išvadai už praėjusių metų finansinę veiklą. Pasak pirmininkės Gintarės Daugėlaitės, asociacijos narių profesinis tobulinimas ir toliau yra TPA valdybos veiklos siekiamybė, todėl turimomis galimybėmis planuojama ir toliau organizuoti kvalifikacijos kėlimo renginius teisėjų padėjėjams – TPA nariams. Susirinkimo metu nariai vienbalsiai pritarė naujos valdybos narės – Agnės Surblienės iš Kauno apylinkės teismo kandidatūrai. Agnė Surblienė pakeis teisėjos priesaiką davusią ilgametę TPA valdybos narę Svetlaną Paniną. Kolegos aptarė ir kitus jiems rūpimus klausimus bei kasmetinio vasaros renginio – žygio – planus.

TPA valdyba dėkoja visiems renginyje dalyvavusiems TPA nariams, pranešėjoms, taip pat už bendradarbiavimą dėkoja Nacionalinės teismų administracijos vadovybei ir Komunikacijos skyriui.