Teisėjų padėjėjai susitiko visuotiniame narių susirinkime

Teisėjų padėjėjai susitiko visuotiniame narių susirinkime

Š. m. gegužės 17-18 d. Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centre, Molėtų r., vykusiame Teisėjų padėjėjų asociacijos visuotiniame narių susirinkime pritarta TPA pirmininkės ir valdybos veiklos bei finansinei ataskaitoms, revizijos komisijos išvadai už praėjusių metų laikotarpį.

Dalyvavusių susirinkime padėjėjų bendru sprendimu kasmetinę TPA sporto šventę nuspręsta organizuoti rugpjūčio 23-24 d. pajūryje, o oficialioji susitikimo dalis baigta naujo garbės nario – teisėjo Marijaus Kursevičiaus – pasveikinimu ir apdovanojimu.

Prieš susirinkimą padėjėjai pagilino ir profesines žinias – kartu su Nacionaline teismų administracija jiems suorganizuotas seminaras „Civilinė teisė. Civilinis procesas”, kurio metu dr. Darius Bolzanas skaitė pranešimą „Įrodinėjimo civilinėse bylose ypatumai”, o Laura Altun – „Garbės ir orumo bei dalykinės reputacijos gynimo problematika”.

Vakarinėje susitikimo dalyje padėjėjai linksmai laiką leido gamtoje, žaisdami nuotaikingus žaidimus ir šnekučiuodamiesi įvairiausiomis temomis.

TPA valdyba dėkoja visiems dalyvavusiems  TPA nariams, jų draugams, lektoriams ir garbės nariams, taip pat už bendradarbiavimą dėkoja Nacionalinės teismų administracijos ir Mokymo centro vadovybei.

Keletas susitikimo akimirkų: