Keičiasi pretendentų į teisėjus egzamino tvarka

Keičiasi pretendentų į teisėjus egzamino tvarka

Praėjusią savaitę Teisėjų tarybos posėdyje buvo pritarta Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos (toliau – Komisija) nuostatų pakeitimams, kurie sudarys galimybes į egzamino laikymą pakviesti daugiau asmenų, tačiau sugriežtins egzamino laikymo tvarką.

Nuo šiol pirmąją – teorinę egzamino dalį, vietoje buvusių 5 teorinių klausimų, sudarys testas iš 40 klausimų. Šią egzamino dalį, kuriai bus skiriama 1 valanda, išlaikę asmenys (teisingai atsakę į 30 klausimų) galės laikyti praktinę egzamino dalį. Praktinę dalį, kaip ir iki šiol, sudarys 2 užduotys, kurias egzaminą laikantys asmenys turės išspręsti per 2,5 val.

Egzamino laikymo metu nebebus galimybės naudotis teismų praktika. Atsakydami į testo klausimus asmenys galės naudotis tik egzamino programa, o spręsdami egzamino praktinės dalies užduotis – Lietuvos Respublikos Konstitucija, kodeksais, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais teisės aktais.

Pritarus pakeitimams, pasikeitė ir egzamino vertinimo sistema: praktinė dalis nebus vertinama balais, o  galutinį egzamino rezultatą sudarys praktinės dalies užduočių įvertinimų vidurkis. Abi praktinės dalies užduotys bus vertinamos atskirai ir už kiekvieną jų bus privaloma gauti ne mažiau kaip 7 balus. Taigi, išlaikiusiu egzamino praktinę dalį, o kartu ir visą egzaminą, nuo šiol bus laikomas egzaminuojamasis, iš kiekvienos užduoties gavęs 7 arba daugiau balų.

Pagal naująją tvarką pretendentų į teisėjus egzamino rezultatai nebebus privalomai skelbiami egzamino laikymo dieną.  Anksčiau  pretendentų į teisėjus egzamine vidutiniškai dalyvaudavo iki 15 asmenų, o didesnio dalyvių skaičiaus priimti  Komisija negalėdavo, nes fiziškai nespėdavo ištaisyti didesnio kiekio darbų tą pačią dieną. Nuo šiol Komisija egzaminuojamų asmenų praktinės dalies (užduočių) atsakymus patikrinti ir įvertinti turės per 3 darbo dienas, tad egzamine galės dalyvauti didesnis pretendentais į teisėjus tapti pageidaujančių asmenų skaičius.

Atkreipiamas dėmesys, kad šių metų gegužės 6 d. vyksiantis egzaminas vyks pagal senąją tvarką, o naujoji tvarka įsigalios nuo 2011 m. gegužės 10 d.

Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos NUOSTATAI

Primintina, kad egzaminą išlaikę asmenys įrašomi į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą ir gali dalyvauti Respublikos Prezidento kanceliarijos skelbiamose atrankose į apylinkės teismo teisėjų vietas. Prašymai leisti laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą pateikiami Nacionalinės teismų administracijos nustatyta tvarka. Pretendentų į teisėjus egzaminai vyksta ne rečiau kaip kartą per pusę metų, išskyrus atvejus, kai nėra asmenų, galinčių laikyti šį egzaminą.