Paremkite Teisėjų padėjėjų asociaciją

Paremkite Teisėjų padėjėjų asociaciją

 

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas numato nuolatinio Lietuvos gyventojui teisę nuo mokestinį laikotarpį (kalendoriniais metais) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Lietuvos teisėjų padėjėjų asociacija, padedanti teisėjų padėjėjams, patarėjams ir konsultantams įgyvendinti jų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei teisėtus interesus, yra toks subjektas, todėl visus norinčius ir galinčius kviečiame mus paremti.

 

Norėdami paremti TPA, iki š. m. gegužės 2 d. užpildykite icon šią formą (ją siūlome pildyti tiesiogiai elektroninio deklaravimo sistemoje EDS) ir elektroniniu būdu pateikite Valstybinei mokesčių inspekcijai. Užpildytą formą galima teikti ir tiesiogiai mokesčių administratoriui arba siųsti paštu. Pažymėtina, kad jei gyventojas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas privalo mokesčių administratoriui pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, prašymas nustatytu laiku turi būti pateikiamas kartu su ta deklaracija.


Išsamesnė informacija čia

Iš anksto dėkojame už geranoriškumą ir supratimą!!!