Šaukiamas Valdybos posėdis

2019-12-13 0

Š. m. gruodžio 20 d. 19 val. Kauno apylinkės teisme vyks Valdybos posėdis. PRELIMINARI ŠAUKIAMO VALDYBOS POSĖDŽIO DIENOTVARKĖ: 1. Naujai išrinktos valdybos ir pirmininkės susipažinimas Daugiau

Sušauktas nuotolinis Valdybos posėdis

2021-03-08 0

2021 m. kovo 5 d. vyko nuotolinis Valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė: Sekretoriaujančio rinkimai. TPA buveinės adreso keitimas. TPA narių sąrašo pristatymas. TPA narių apklausos ir Daugiau

1 2 3 31