Posėdžių informacija

Valdybos posėdžių medžiaga: 

 1. 2022-11-24 posėdžio protokolas;
 2. 2022-12-29 posėdžio protokolas;
 3. 2023-01-26 posėdžio protokolas;
 4. 2023-02-09 posėdžio protokolas;
 5. Visuotinio narių susirinkimo posėdžio protokolas 2023-03-24;
 6. 2023-04-11 posėdžio protokolas;
 7. 2023-06-06 posėdžio protokolas;
 8. Neeilinio visuotinio narių susirinkimo posėdžio protokolas 2023-08-01;
 9. 2023-09-07 posėdžio protokolas;
 10. 2023-11-07 posėdžio protokolas;
 11. 2024-02-13 posėdžio protokolas;
 12. Visuotinio narių susirinkimo posėdžio protokolas 2024-04-12.

Valdybos elektroniniai posėdžiai: 

 1. 2022-12-01 sušauktas Elektroninis posėdis, kurio metu vienbalsiai pritarta dėl: 1. Teisėjų padėjėjų asociacijos narės pašalinimo iš teisėjų padėjėjų asociacijos; Sąskaitos už SEO įrankio apmokėjimą;
 2. 2022-12-20 sušauktas Elektroninis posėdis, kurio metu vienbalsiai pritarta dėl platformos TPA nariams kūrimo, skirtos teisėjo egzamino ruošimuisi ir tarpusavio bendravimui, problemų apsitarimui;
 3. 2023-01-09 sušauktas Elektroninis posėdis, kurio metu pritarta dėl dviejų Teisėjų padėjėjų asociacijos narių pašalinimo iš Teisėjų padėjėjų asociacijos;
 4. 2023-01-21 sušauktas Elektroninis posėdis, kurio metu pritarta dėl sąskaitos už maitinimo paslaugas, teiktas 2023-01-23 vykusių mokymų metu, apmokėjimo;
 5. 2023-02-07 sušauktas Elektroninis posėdis, kurio metu pritarta dėl sąskaitos už maitinimo paslaugas, teiktas 2023-02-03 vykusių mokymų metu, apmokėjimo;
 6. 2023-03-29 sušauktas Elektroninis posėdis, kurio metu vienbalsiai pritarta dėl sąskaitos už forumo įdiegimą ir atnaujinamųjų darbų atlikimą TPA interneto svetainėje;
 7. 2023-03-28 sušauktas Elektroninis posėdis, kurio metu vienbalsiai pritarta dėl trijų TPA narių pašalinimo iš TPA narių sąrašo;
 8. 2023-03-28 sušauktas Elektroninis posėdis, kurio metu vienbalsiai pritarta dėl sąskaitos už 2023 m. kovo 24 d. vykusių mokymų ir Visuotinio narių susirinkimo metu naudotas patalpas ir maitinimą apmokėjimo;
 9. 2023-03-22 sušauktas Elektroninis posėdis, kurio metu vienbalsiai pritarta dėl TPA nario pašalinimo iš TPA narių sąrašo;
 10. 2023-03-22 sušauktas Elektroninis posėdis, kurio metu vienbalsiai pritarta dėl trijų TPA narių pašalinimo iš TPA narių sąrašo;
 11. 2023-03-10 sušauktas Elektroninis posėdis, kurio metu vienbalsiai pritarta dėl
  TPA nario pašalinimo iš TPA narių sąrašo;
 12. 2023-03-01 sušauktas Elektroninis posėdis, kurio metu vienbalsiai pritarta dėl dviejų TPA narių pašalinimo iš TPA narių sąrašo;
 13. 2023-02-27 sušauktas Elektroninis posėdis, kurio metu vienbalsiai pritarta dėl: 1. sąskaitos už 2023-02-24 mokymų metu teiktas konferencijų centro nuomos ir maitinimo paslaugas; 2. sąskaitos už TPA reprezentacinių prekių įsigijimą;
 14. 2023-02-25 sušauktas Elektroninis posėdis, kurio metu vienbalsiai pritarta dėl: 1. 2023-02-09 TPA valdybos posėdžio metu, trečiu darbotvarkės klausimu priimto sprendimo pakeitimo, nusprendžiant Visuotinį narių susirinkimą organizuoti 2023-03-24; 2. Visuotinio narių susirinkimo formos pakeitimo – prieš jį organizuoti mokymus/diskusiją asmens duomenų apsaugos ir procesinių dokumentų nuasmeninimo temomis;
 15. 2023-06-13 sušauktas Elektroninis posėdis, kurio metu vienbalsiai pritarta dėl trijų TPA narių pašalinimo iš TPA narių sąrašo;
 16. 2023-07-04 sušauktas elektroninis posėdis, kurio metu pritarta suteikti prieigą prie TPA elektroninio pašto S. B.;
 17. 2023-09-06 sušauktas elektroninis posėdis, kurio metu pritarta dėl vieno TPA nario pašalinimo iš TPA narių sąrašo;
 18. 2023-09-25 sušauktas elektroninis posėdis, kurio metu pritarta sąskaitos už notaro paslaugas, suteiktas TPA, apmokėjimui;
 19. 2023-10-03 sušauktas elektroninis posėdis, kurio metu pritarta sąskaitos už internetines paslaugas, teikiamas TPA, apmokėjimui;
 20. 2023-10-30 sušauktas elektroninis posėdis, kurio metu TPA valdybos nariai pritarė TPA reprezentacinių daiktų įsigijimui;
 21. 2023-11-03 sušaukti du elektroniniai posėdžiai, kurių metu pritarta dėl dviejų TPA narių pašalinimo iš TPA narių sąrašo;
 22. 2023-11-09 sušauktas elektroninis posėdis, kurio metu pritarta dėl vieno TPA nario pašalinimo iš TPA narių sąrašo;
 23. 2023-11-15 sušauktas elektroninis posėdis, kurio metu pritarta dėl vieno TPA nario pašalinimo iš TPA narių sąrašo;
 24. 2023-11-16 sušauktas elektroninis posėdis, kurio metu pritarta siūlymui dėl bendradarbiavimo sutarties tarp TPA ir SMK Aukštosios mokyklos sudarymui;
 25. 2023-11-20 sušauktas elektroninis posėdis, kurio metu pritarta dėl TPA Valdybos nario pašalinimo iš TPA narių sąrašo ir dėl naujo Valdybos nario iš Vilniaus apskrities rinkimų organizavimo artimiausio Visuotinio narių susirinkimo metu;
 26. 2023-11-21 sušauktas elektroninis posėdis, kurio metu pritarta sąskaitos už maitinimo paslaugas 2023 m. lapkričio 15 d. vykusios konferencijos metu apmokėjimui;
 27. 2023-12-21 sušauktas elektroninis posėdis, kurio metu pritarta dėl TPA nario pašalinimo iš TPA narių sąrašo;
 28. 2024-02-09 sušautkas elektroninis posėdis, kurio metu pritarta dėl sąskaitos dėl Teisėjų padėjėjų asociacijos apskaitos tvarkymo;
 29. 2024-02-19 sušauktas elektroninis posėdis, kurio metu pritarta dėl TPA nario pašalinimo iš TPA narių sąrašo;
 30. 2024-03-24 sušauktas elektroninis posėdis, kurio metu pritarta dėl Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir Visuotinio narių susirinkimo dienos nustatymo;
 31. 2024-03-28 sušauktas elektroninis posėdis, kurio metu pritarta TPA narių, nesumokėjusių metinio TPA nario mokesčio, pašalinimo iš TPA narių sąrašo.
 32. 2024-03-29 sušauktas elektroninis posėdis, kurio metu pritarta dėl sušaukto Visuotinio narių susirinkimo preliminarios darbotvarkės 2, 3, 5 klausimų duomenų atnaujinimo, apie priimtą sprendimą informuoti TPA narius;
 33. 2024-04-04 sušauktas elektroninis posėdis, kurio metu pritarta dėl TPA narių, kurie buvo pašalinti iš TPA, priėmimo į TPA.