Apie mus

Teisėjų padėjėjų asociacija (TPA) įsteigta 2005 m. rugsėjo 10 d. Steigiamame susirinkime.

2022 m. spalio 28 d. įvykusiame Neeiliniame visuotiniame narių susirinkime išrinkta šios sudėties Teisėjų padėjėjų asociacijos Valdyba: 

 

2023 m. rugsėjo 7 d. vykusio Valdybos posėdžio metu bendru sutarimu pritarta spręsti klausimą dėl Simonos Norušaitienės atšaukimo iš TPA valdybos narių perduoti spręsti artimiausiam Visuotiniam narių susirinkimui ir nutarta naujo TPA valdybos nario, iš Šiaulių apskrities, rinkimus organizuoti artimiausio Visuotinio narių susirinkimo metu.

2023 m. lapkričio 20 d. vykusio elektroninio Valdybos posėdžio metu bendru sutarimu Karolis Juškevičius išbrauktas iš Teisėjų padėjėjų asociacijos narių sąrašo, jam nustojus eiti teisėjo padėjėjo pareigas ir nutarta organizuoti naujo Valdybos nario, iš Vilniaus apskrities, rinkimus artimiausio Visuotinio narių susirinkimo metu.

Revizijos komisija: