Naujienos

Įvyko visuotinis narių susirinkimas

2024-04-14 0

Visuotinio susirinkimo metu buvo išrinkta naujos sudėties Valdyba, kuri tęs darbą iki 2022 m. spalio 28 d. Neeilinio visuotinio narių susirinkimo išrinktos Valdybos kadencijos pabaigos.Valdybą Daugiau

Šaukiamas visuotinis narių susirinkimas

2024-03-28 0

2024 m. balandžio 12 d. šaukiamas Visuotinis narių susirinkimas. Vieta – Klaipėdoje, Liepų g. 83 B, Socialinių mokslų kolegijos 107 auditorijoje. Preliminari programa: 9.30 – 10.30 val. Daugiau

Gal paklauskim Temidės? E7

2024-01-25 0

#GalPaklauskimTemidės? #E7! Septintoje laidoje Jūsų laukia įdomus pokalbis su visiems gerai žinomu teisininku, teisėtyrininku procesualistu, VU Teisės fakultetas / VU Law Faculty Teisės fakulteto prof. Daugiau

Sveikiname visus su Lietuvos teismų diena!

2023-12-15 0

Nuoširdžiai norime pasveikinti Lietuvos teismus ir juose dirbančius teisėjų padėjėjus, teisėjus bei kitus teismų darbuotojus Lietuvos teismų dienos proga. Dėkojame visiems kolegoms už atsidavimą darbui, Daugiau

Socialiniai veiklos partneriai