TPA Valdyba kreipėsi į Seimo narius

🏛⚖ Po 2023 m. lapkričio 15 d. Teisėjų padėjėjų asociacijos ir Lietuvos Respublikos prokuratūros inicijuotos ir sėkmingai įvykusios atviros diskusijos/konferencijos, TPA Valdyba, siekdama palaikyti atvirą dialogą dėl pradėtos valstybės tarnybos reformos ir siekdama dalyvauti rengiant bei tobulinant teisės aktus, susijusius su teismo ir teisėjų padėjėjų veikla, informaciniu pranešimu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo narius.

Pranešime atkreipėme dėmesį į tai, kad:

👉teisėjų padėjėjų darbo užmokesčio finansavimo klausimas, inicijuojant valstybės tarnybos reformą, išspręstas nebuvo, o Europos Komisija yra išreiškusi pastabas ir rekomendacijas Lietuvai dėti visas įmanomas pastangas, kad teisingumo sistemai būtų skirta pakankamai išteklių, susijusių su, be kita ko, ir ne teisėjo funkcijas vykdančių teismų darbuotojų atlyginimų dydžiu;

👉 Valstybėje kuriant teisėjo padėjėjo pareigybę buvo ne tik numatyta, kokias funkcijas jas einantys teismo valstybės tarnautojai galės atlikti, bet kartu jai buvo iškelti aukšti kvalifikaciniai reikalavimai ir ateities lūkesčiai. Visa tai skaitine išraiška taip pat atsispindėjo teisėjo bei teisėjo padėjėjo darbo užmokesčio skirtume (jis siekė pusę teisėjo darbo užmokesčio),

👉 tad net ir šiuo metu įstatymų leidėjui pripažįstant teisėjo padėjėjo pareigybės svarbą, jai nėra užtikrinamas adekvatus, įstatymo nuostatas atitinkantis ir konkurencingas atlyginimas,

👉 dėl ko turi būti imamasi priemonių, kad teisėjo padėjėjo darbo užmokesčio dydis siektų ne mažiau kaip 60 procentų teisėjui mokamo atlyginimo, kaip tai įprasta tokio darbo apskaičiavimo modeliui Europoje.

🗣 Pranešime taip pat apibendrindami konferencijos dalyvių – Lietuvos Respublikos generalinės prokurorės Nidos Grunskienės, Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo ir sociologijos instituto Kriminologijos katedros docento dr. Algimanto Čepo, Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjo Robertas Ročio, Vilniaus universiteto doktorantės, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo padėjėjos Simonos Bareikytės ir kitų dalyvių – pranešimus pažymėjome, jog susirinkę įvairių sričių ekspertai vieningai sutarė, kad susidariusi situacija gali būti išspręsta tik kompleksiškai sprendžiant visos teisingumo sistemos finansavimo klausimą.