TPA nariai stažavosi Norvegijos teismuose

2023 m. spalio 9–13 d. Teisėjų padėjėjų asociacijos nariai stažavosi Norvegijoje, Oslo ir Fredrikstado miestuose įsikūrusiuose teismuose. Stažuotės metu TPA nariai buvo supažindinti su Norvegijos teismų sistema, ginčų sprendimo institucijomis, teisėjų atrankos procesu, Norvegijos teismuose nagrinėjamų bylų statistika ir Norvegijos teismų vykdoma programa prieš narkotikų vartojimą (angl. drug court programme), kurioje teisėjo vaidmuo yra ypatingai aktyvus. 🏛

⚖ Jau minėjome, kad Norvegijos teismų sistema paremta principu #TeisiamasLygių, dėl ko bylose procesą veda ir sprendimus priima arba gali priimti teisėjas, kartu su dar dvejais visuomenės teisėjais, kurie neturi jokio teisinio išsilavinimo. 🎓

Bet sužinojome ir kitų Lietuvos ir Norvegijos teismų skirtumų bei panašumų:

👉 Norvegijos teisinėje sistemoje, taip pat kaip ir Lietuvoje, veikia ikiteisminės ginčų sprendimo institucijos. Lietuvoje toks ar panašus vaidmuo priskirtas mediacijos ar darbo ginčų sprendimo ir kt. institutams, tačiau Norvegijoje veikiančios taikinimo tarnybos teismingumas yra daug platesnis. Taikinimo tarnyboje sprendžiama nemaža dalis civilinių bylų, kaip pirma instancija, dėl ko šiuo metu palyginus Norvegijos ir Lietuvos teismų darbo krūvį buvo nustatyta, kad Lietuvos teismai susiduria su net 7️⃣ kartus didesniu gaunamų bylų skaičiumi. Taikinimo tarnyboje procesą veda teisėjas, neturintis teisinio išsilavinimo, tačiau tai neužkerta jam kelio, remiantis proceso normomis, užtikrinti teisingo proceso principą ir priimti sprendimą, o norvegai tokia sistema pasitiki.

👉 Norvegijos teismuose vienu metu yra nagrinėjama viena byla, nėra rašytinės bylų medžiagos, teismo posėdžiai nėra protokoluojami. Dėl pastarojo apeliacinės instancijos teismuose byla yra nagrinėjama iš esmės.

👉 Teisėjų padėjėjų profesinės pareigos ir jų apimtis Norvegijoje skiriasi. Iš esmės ir tokios pareigybės, kokia ji įsteigta Lietuvoje, Norvegijoje nėra. Teisėjams padedantys valstybės tarnautojai nerengia procesinių sprendimų projektų, didžiausią vaidmenį apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose atlieka skundo priėmimo/atsisakymo priimti stadijoje ir atlieka kitas funkcijas, susijusias su bylų ir jų medžiagos administravimu. Palyginus komandiruotės dalyviams pristatytas skirtingas pareigybių funkcijas nustatyta, kad Lietuvoje esanti teisėjo padėjėjo pareigybė, jai taikoma profesinių pareigų apimtimi, yra artimesnė Norvegijoje įsteigtai jaunesnioji teisėjo (angl. deputy judge) pareigybei.

👉 Norvegijos teismuose dirbama kitokiu darbo grafiku: nuo 8 val. iki 16 val. arba nuo 9 val. iki 17 val., o vasaros sezonu – iki 15 val., be to, viršvalandinis darbas apskaičiuojamas naudojantis programėlėmis, kuriose susumuotas viršvalandinis darbo laikas gali būti panaudojamas papildomoms poilsio dienoms darbuotojui paprašius.