Įvyko pavasarinis kvalifikacijos kėlimo renginys

✅ Gegužės 2-3 d. Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centre (Molėtų r.) buvo organizuojami dviejų dienų mokymai Teisėjų padėjėjų asociacijos nariams. 📋🖊

👉 Pirmąją dieną dalyviai klausė mokymus tema „Garbės ir orumo gynimas baudžiamajame, administraciniame ir civiliniame procese“, kuriuos vedė Mykolo Romerio universiteto lektorius dr. Ąžuolas Čekanavičius. Buvo aptarta aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose. Aptarti bylų nagrinėjimo ypatumai ir teismų praktikos skirtumai savo garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ginant bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose, kylančios problemos taikant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.24 bei 1.137 straipsnius, taip pat atribojant nuomonės išsakymą nuo tikrovės neatitinkančios žinios paskleidimo.

👉 Antrieji pirmosios dienos mokymai buvo tema „Intelektinės nuosavybės sistema ir ginčų sprendimas“. Juos vedė Valstybinio patentų biuro direktoriaus pavaduotoja Lina Mickienė ir Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus vedėja Asta Virbickienė. Pranešėjos aptarė autorių ir gretutinių teisių gynimą baudžiamajame ir civiliniame procesuose, apsaugą nuo nesąžiningos konkurencijos, komercinės paslapties reikšmę bei kaip atskiriami prekių ženklai, autorių teisės ir geografinės nuorodos. TPA nariai buvo supažindinti su Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus nagrinėjamais ginčais, kurių dauguma sudaro ginčai dėl prekių ženklų. Didelė dalis ginčų baigiasi taikiu susitarimu, dėl ko yra poreikis taikyti mediaciją.

👉 Antrąją dieną dalyviai klausė mokymus tema „Naujausia praktika prieglobsčio suteikimo bylose“, kuriuos vedė Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdybos (UNHCR) patarėjas teisės klausimais Vladimiras Siniovas. Pranešėjas aptarė Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei nacionalinių teismų bylas dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir sulaikymo procedūrų taikymo.

🤝 Dėkojame pranešėjams už pasidalintas žinias bei TPA nariams už aktyvų dalyvavimą ir objektyvias diskusijas! ⚖️🗣