Šaukiamas Visuotinis narių susirinkima

2023 m. kovo 24 d. šaukiamas Visuotinis narių susirinkimas.

Vieta – Kaune, K. Donelaičio g. 62 (BLC konferencijų centre), Edisono salėje

Preliminari programa:

9.00 – 10.00 val. Registracija

10.00-12.00 val. Mokymai/Diskusija tema „Asmens duomenų apsauga ir jos taikymas teismuose”

13.20 val. Visuotinis narių susirinkimas.

Preliminari darbotvarkė:

  1. Posėdžiui pirmininkaujančio ir sekretoriaus rinkimai.
  2. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių supažindinimas su TPA narių skaičiaus pokyčiu.
  3. TPA narių sąrašo patvirtinimas.
  4. Valdybos narių ir Valdybos veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2022 m. spalio 29 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. pristatymas ir tvirtinimas.
  5. Veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2022 m. spalio 29 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. pristatymas ir tvirtinimas.
  6. Finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2022 m. spalio 29 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. pristatymas ir tvirtinimas.
  7. Revizijos komisijos išvados dėl TPA finansinės veiklos už laikotarpį nuo 2022 m. spalio 29 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. pristatymas ir tvirtinimas.
  8. Dėl Teisėjų padėjėjų asociacijos įstatų dalies pakeitimo patvirtinimo.
  9. Dėl Stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo dalies pakeitimo patvirtinimo. 
  10. Kiti organizaciniai klausimai.

Detali informacija TPA nariams pateikta el.paštu.

Iki susitikimo,-

Teisėjų padėjėjų asociacijos pirmininkė

Indrė Cvilikaite