Valdybos nariai susitiko su Teisėjų tarybos nariais ir Nacionalinės teismų administracijos atstovais

Šiandien TPA Valdybos nariai susitiko su Teisėjų tarybos nariais bei Nacionalinės teismų administracijos atstovais, padiskutuoti apie galimą tolimesnį bendradarbiavimą.

💬Susirinkimo metu buvo pristatytos Teisėjų padėjėjų asociacijos veiklos kryptys, jose kylančios problemos ir susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo komunikacijos srityje, bendrų renginių bei projektų organizavimo, taip palaikant bendruomeniškumo idėją ir siekiant jaunuosius teisininkus paskatinti pasirinkti teisėjo padėjėjo profesiją.

💬Susitikime taip pat buvo aptarti teisėjų padėjėjų kompetencijų ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo klausimai, pristatytos esamos problemos dėl balanso tarp nepertraukiamo tiesioginių funkcijų vykdymo ir poreikio kelti kvalifikaciją, tam skiriant pakankamai laiko. Iš to kilo susitarimas dėl galimybės TPA Valdybai peržiūrėti Nacionalinės teismų administracijos rengiamą teisėjų padėjėjų mokymo programą bei pateikti savo pastebėjimus ir siūlymus dėl aktualių mokymų temų įtraukimo. Toks susitarimas padės išvengti siūlomų mokymų dubliavimosi bei prisidės prie kokybiško kvalifikacijos kėlimo.

💬 Diskutuota apie galimus teisėjų padėjėjų statuso ir funkcijų pakeitimus, kas, analizuojant darbo užmokesčio kontekste, suteiktų didesnes galimybes jo didinimui. Be to manoma, jog tai padėtų pakelti bendrą pasitenkinimo savo profesine veikla lygį.

👏Džiaugiamės, kad pradėjus dialogą gavome ne tik paskatinimą judėti toliau, sutarėme palaikyti tolimesnius ryšius, bet ir, Teisėjų tarybos nariams išreiškus norą, susitarėme dėl galimybės panašius susitikimus organizuoti kiekvienų ateinančių metų pradžioje.🤝