Sušauktas išvažiuojamasis Valdybos posėdis

Š. m. spalio 14 d. vyks išvažiuojamasis Valdybos posėdis.

Posėdžio vieta: Virbališkės takas 2, Palanga

Posėdžio pradžia: 14 val.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Susitikimas su Baltijos pagrindinės mokyklos mokiniais
  2. Kadencijos darbų aptarimas.
  3. Neeilinio Visuotinio narių susirinkimo organizavimas.
  4. Kandidatūrų į Valdybos nario, pirmininko, Revizijos komisijos nario pareigų organizavimas.
  5. Kiti organizaciniai klausimai.